IMG_4150

Jacques Suzat är ordförande i CMTN, förening som intresserar sig för nordisk folkmusik