NORDLEK 2018

9-14 juli arrangeras den största folkdansfestivalen det här decenniet – NORDLEK 2018. Arrangemanget landar i Sverige vart 12:e år och bevistas av över 2000 folkdansare från främst de nordiska länderna. Till detta kommer över 30 spelmanslag, spelgrupper och artister som förgyller tillvaron för dansarna. Läs mer på www.nordlek2018.se