Folk at Heart 2017!

Tack till alla som deltog i Folk at Heart 2017!

Folk at Heart 2017 i siffror

  • 256 konserter
  • 325 personer på scen i 87 olika konstellationer/band
  • 534 besökare
  • 20-25 st av arrangören kända artistbokare/musikbransch
  • 6 kvällsscener + 12 nattscener