Dokumentation av Einar Olsson-melodier

Under hösten 2016 påbörjas ett större dokumentationsprojekt av 117 melodier från  Svenska Låtars Närkedel. Närkespelmän inbjuds att delta. Mer information återfinns i Stämning nr3/2016, tidning för Örebro Läns Folkmusikförbund.Einar Olsson